Aksjon: Kulturløft i Telemark

Grenland Friteater har tatt intiativet til en aksjon for å bedre vilkårene for kunst og kunstnere i Telemark. 10 tabloide punkter.

Nyere undersøkelser viser at kultursektoren står for 4 % av verdiskapingen i Norge (inkludert, bok, tidsskrifter og presse). Et samlet kunst- og kulturliv omsetter årlig for 120 milliarder kr og sysselsetter 100 000 mennesker. Bare varehushandelen og det offentlige sysselsetter flere.

Kunst- og kulturlivet i Telemark blomstrer som aldri før. Det løfter seg. Imidlertid er en stor del av denne aktiviteten bygd på usikker grunn, tuftet på ad hoc prosjekter med liten eller usikker finansiering. For å sikre denne aktiviteten har et bredt og samlet utvalg av fylkets kunst og kulturaktører i dag henvendt seg til fylkekommunen og bedt om mer forutsigbare ramme- betingelser. Vi foreslår i første omgang å øke fylkets kulturbudsjett med 3 mill. kr. for 2006. Vi henviser i denne sammenheng til Vestfold Fylkeskommune der det foreslås å øke kulturbudsjettet med 12,6%.

Vi foreslår videre at Telemark Fylke avsetter 5 % av fylkesbudsjettet innen 2015 til kultur. Pr. dato vil det løfte kulturbudsjettet fra 24 mill. til 65 mill. kr.

Med dette som utgangspunkt har kunst- og kulturlivet i Telemark for første gang gått sammen på bred basis og signert følgende 10 punkts opprop:

  1. Styrke det profesjonelle kunst og kulturmiljøet i hele fylket.
  2. Sette seg tydelige og målbare målsettinger for Telemarks kulturliv. Ved bl.a å opprette et "internasjonalt telefond" som skal sørge for at telemarkskunst og – kunstnere kommer ut i verden. Og for at verdens kunst og kunstnere kommer til Telemark.
  3. Forsterke produksjonsleddet i Den Kulturelle Skolesekken slik at kvaliteten høynes og kontinuiteten ivaretas.
  4. Videreføre prosjektstøtte til Sogelandet, og at regionale spel og spesialproduksjoner sikres videreført og videreutviklet
  5. Bedre de frivillige musikkorganisasjonenes rammevilkår slik at Telemark kan fremskaffe talenter og videreutvikle disse og gjennom dette styrke fylkets profesjonelle musikkmiljø.
  6. Arbeide for bedre rammevilkår for fylkets museer og gallerier.
  7. Øke rammetilskuddet til eksisterende festivaler – Telemarksfestivalen, Skåtøy Festivalen, Viser ved kanalen, Grenland Brass Festival, Porsgrunn Internasjonale Teaterfestival og Notodden Blues Festival med et overordnet mål om at de to sistnevnte får status som knutepunkt festivaler
  8. Styrke Ibsen-satsingen i Skien.
  9. Sørge for og legge til rette for og i større grad benytte seg av kompetansen til de profesjonelle kunst- og kulturarbeiderne i fylket, for eksempel gjennom å styrke det eksisterende profesjonelle scenekunstmiljøet.
  10. Motivere fylkets profesjonelle kunstnere, kunstorganisasjoner og kunstinstitusjoner til samspill og samarbeid: lokalt, nasjonalt og internasjonalt.
Undertegnet av:
Norges Musikkorps Forbund, Sør v/ Per Einar Fon
Kjersti Wold, Forfatter
Viser ved kanalen v/ Sveinung Leikvoll
Norsk Kulturforum Telemark v/ Hilde Pedersen
Marispelet v/ Gro Synnøve Brekka
Bøes film og teater v/ Jeanne Bøe
Telemark Kulturnettverk v/ Kjell Stundal
Telemark Forfatterlag v/ forfatter Tore Tveit
Grenland Brass Festival v/ Øyvind Klingberg
Grenland Friteater v/ Geddy Aniksdal
Porsgrunn Int. Teaterfestival v/ Trond Hannemyr
Telemarkfestivalen v/ Annette Winkelmann
Sogelandet v/ Solveig Hellevik
Billedkunstnerne i Telemark v/ Marilyn Ann Owens
Litteraturdagane i Vinje v/ Ragnvald Christenson
Vest-Telemark Museum v/ Dag Rorgemoen
Telemark Messingkvintett v/ Finn Arne Dahl Hanssen
Norske Kunsthåndverkere Sør v/ Ann Kathrin Samuelsen
Skåtøy Vise og Poesifestival v/ Nina Haugland
Agnes Buen Garnås, Folkemusiker

Porsgrunn 16.11 2005